Na Strunakh Dozhdya, Offenbach (Capitol, 25.10.2021)