Sudba v Podarok, Karlsruhe (Konzerthaus, 02.10.2022)