Sudba v Podarok, Hamburg (Bürgerhaus Wilhelmsburg, 08.10.2022)